Společnost Skloprojekt s.r.o. je projektová a inženýrská organizace tvořená kolektivem špičkových odborníků.

Ve svém oboru máme dlouholeté zkušenosti, bohatý archiv a spojení s tuzemskými i zahraničními dodavateli a partnery.

Zabýváme se především projekční a poradenskou činností, poskytujeme architektonické a urbanistické služby, vypracováváme studie, generely a komplexní projektovou dokumentaci všech stupňů včetně autorského dozoru a technického dozoru investora.

Zajišťujeme činnost v těchto oborech:

Kromě výše uvedeného poskytujeme nejen výrobní dokumentaci stavební, ale i strojní a zajišťujeme taktéž dodávky na klíč

Skloprojekt
profil
Skloprojekt